Početna Ludašpusta mikroregija O nama Kontakt HungarianIzbor jezika

Tradinbord 2


fasciklaTender fasciklaBrošura fasciklaKiadvanyok
Tradinbord 2 dokument Tradinbord 2 dokument

TRADINBORD2-HUSRB/1602/32/0140

U okviru projekta Tradinbord2 dana 30.08.2018. godine, održan je 1. Forum civila gde su prisustvovali predstavnici 9 civilnih organizacija Hajdukova i okoline, sa ciljem da se bolje upoznamo sa aktivnostima u udruženjima i stvaramo uslove za saradnju. Jedan od rezultata foruma bila je odluka da zajedno realizujemo Berbanske dane u Hajdukovu, koja manifestacija slavi 50 godina postojanja.


Tradinbord 2 dokument

TRADINBORD2-HUSRB/1602/32/0140

U okviru projekta Tradinbord2 dana 16.09.2018. godine, u Hajdukovu je održan je 1. Forum očuvanja tradicija, gde su prisustvovali predstavnici organizacija KUD „Lifka Šandor”, Udruženje „Roža Šandor”, RUG „Ludašpusta” iz Hajdukova i Udruženje Ásotthalom-Kissorért Egyesület iz Mađarske.

Forum je održan radi međusobnog upoznavanja, razmene iskustava i ostvarivanja zajedničkih ciljeva u očuvanju tradicija pogranične regije.

U dosadašnjem radu ovih organizacija značajne su aktivnosti vezane za život lokalnog heroja, Roža Šandora. O legendama i istinama, Turi Tibor, istraživač lokalne istorije iz Ašothaloma je održao predavanje za prisutne.

Sövény Rudolf, predsednik Udruženja „Roža Šandor” nas je takođe upoznao sa detaljima o životu ovog heroja, koji se vežu za Ludoško jezero i okolinu.

Učesnici su saglasni bili u tome da pored ostalih tradicija, moramo čuvati i uspomene o nekadašnjim junacima, jer to doprinese čuvanju našeg identiteta.

Prisutni su se dogovorili o budućoj saradnji u izradi zajedničkog programa, koji bi uključio promociju pograničnih atrakcija u vezi sa Roža Šandorom i za rezultat bi imao jačanje seoskog turizma regije.


Tradinbord 2 dokument

TRADINBORD2-HUSRB/1602/32/0140

U okviru projekta Tradinbord2 22. I 23. Septembra 2018. godine, u Hajdukovu je održan je Medijski i kulturalni festival.

U subotu, 22. Septembra u velikoj Sali Doma Kulture su prezentovani dokumentarni filmovi, koji su snimljeni sa ciljem da pomoću moderne tehnike pokažemo svetu naše običaje, kulturu, dostignuća, blaga, na koje smo ponosni.

U subotu, 22. Septembra u velikoj Sali Doma Kulture su prezentovani dokumentarni filmovi, koji su snimljeni sa ciljem da pomoću moderne tehnike pokažemo svetu naše običaje, kulturu, dostignuća, blaga, na koje smo ponosni.

Od ukupno pet filmova, jedan smo posvetili sećanju na proteklih 50 godina Berbanskih dana u Hajdukovu, drugi priča o radu MKU Palić, treći o vinarima i vinu pograničene regije, četvrti o Udruženju „Talentum” a peti je posvećen sportu Palićkog jezera.

Nakon emitovanja, publika je imala mogućnost da razgovara sa snimateljima i učesnicima filmova.

U nedelju su posetioci festivala uživali u tradicinalnom ručku, ovčijim perkeltu sa kupusom i junećim perkeltu iz kotlova a od 14 časova se započeo kulturni program, festival tradicija, povorkom nastupajućih grupa. U programu su gosti iz Mađarske: Morahaloma, Püspökladány-a, Előszállás-a i predstavnici KUD „Lifka Šandor”, formacije: Pitypang, Kőris, Boglya i Reköttye.


50 godina postojanja Hajdukovačkih Berbanskih Dana


Zlatna doba i revitalizacija Palićkog Jezera


Predivan Palić


Ples kao maternji jezik


Vinari na peščari - Regija Kadarke


Istaknute civilne inicijative u Južnoj Panonskoj niziji od Morahaloma do Subotice


Tradinbord


Tradinbord 2 dokument

TRADINBORD2-HUSRB/1602/32/0140

U okviru projekta Tradinbord2 dana 25.11.2018. godine, u Hajdukovu je održan je 2. Forum očuvanja tradicija, gde su prisustvovali predstavnici organizacija: KUD „Lifka Šandor”, Udruženje „Roža Šandor”, RUG „Ludašpusta”, Udruženje Penzionera iz Hajdukova, „Ludas Matyi” iz Šupljaka, „Palics MME” iz Palića i „Petőfi Sándor” iz Bačkih Vinograda.

Učesnici su prezentovali svoj rad i planove vezanih za očuvanje adventskih i božićnih tradicija. Diskusija je bila usmerena na pronalaženje raznih vidova saradnje, posebno sa gledišta između raznih generacija.


Konferencija za zatvaranje projekta RUG „Ludašpusta” je u Domu kulture u Hajdukovu, dana 21.02.2019.godine održala konferenciju za zatvaranje projekta TRADinBORD2.

Sa naslovom: Zajedničko promovisanje i očuvanje tradicije i identiteta na granici, sa id.brojem: HUSRB/1602/32/0140, koji se realizuje sufinansiranjem iz programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. Pre događaja se održala konferencija za štampu. Konferenciju je otvorila gospođa Dobó Márta, Gradonačelnica Palića pri čemu je ispričala da su palićani mnogo radosni zbog toga, što su čak dva filma snimljena o Paliću. Ujedno je iznela da i palićani uspešno sarađuju sa organizacijom “Egy-Másért” iz Morahaloma. U vezi naselja Palić je istakla da ne bismo trebali stalno da se bavimo onim stvarima, koje nemamo, nego sa onima, koje imamo, na koje možemo biti ponosni i moramo ih sačuvati za sledeće generacije. U nastavku programa, Abraham Čila, predsednica RUG Ludašpusta je prezentovala projekat, aktivnosti i rezultate u Srbiji. „Zajedničko znanje-zajedničke vrednosti“ je bio naslov prezentacije gospodina Duka Félix-a, predsednika udruženja Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület, vodećeg partnera u projektu, gde je upoznao prisutne sa iskustvima stečenim u projektu, sa posebnim osvrtom na snimljene filmove, na obrađene teme i učesnike. “Srpska-mađarska kulturalna interakcija u pograničnoj regiji” - Šeres Istvan, kulturalni menadžer je pričao o rezultatima svojih istraživanja. Na konferenciji je učestvovao više od 80 zainteresovanih.Mediske objave


Folytatódott a Média és Kulturális fesztivál Hajdújáráson

2018-09-23

Pročitajte vest klikom na link.


Álmok, tervek, értékek

MÁSkép címmel Határon átnyúló kulturális filmfesztivál a civil szerveződésről és értékmentésről Mórahalmon

B-a

2019. január 22., 12:45

Pročitajte vest klikom na link.


Film, érték, kultúra határon innen és túl

Utolsó állomásához érkezett a TRADinBORD2

B-a

2019. február 26., 17:52 >> 2019. február 26., 19:35

Pročitajte vest klikom na link.


TRADinBORD2

Filmek/Képek